Adresser

Presseveteran-adresser: 

Styret for Norsk Presseveteranlag 2022-2023


Leder:

Tore Sjølie, 916 63 999 E-post: tore-sj@online.no

Nestleder: Randi Bjørlo, 415 30 176. E-post: randibjorlo@hotmail.com

Foretningsfører  Bjørn Davidsen, 91768579,

E-post: bamsebd@hotmail.com, 

Styremedlem: Morten Wang, 916 63 748. E-post: mortwan@outlook.com 

Varamedlem: Hillde Hovik. 992 71 142.  E-post: hildehovik007@gmail.com 

Varamedlem: Erik Sagflaat, 906 12 747, E-post: sagflaa@online.no

Revisor: Arne Skogseth


Lokallagene


Presseveteranene i Oslo:

Leder: Svein Ola Hope,  915 35 056

E-post: sohope@online.no


Oslos egen hjemmeside: www.presseveteraner.com


Presseveteranene i Agder

Leder: Einar Gulvåg Staalesen

Mob 48063739 

e-post: einar.guldvog.staalesen@gmail.


Presseveteranene i Innlandet:

Leder: Finn Arne Eriksrud,

feriksru@gmail.com, Mobil: 974 24 689

Nestleder: Bjarte Ytre-Arne, Mobil: 908 86 366

e-post: bjarte47@gmail.com


Presseveteranene i Hordaland:

Håkon Glatved-Prahl - hggprahl@gmail.com - 900 89 450

Laila Stabell – lailastabell@icloud.com – 90219756Presseveteranene i Hålogaland

Leder: Johs. Sørvoll, 952 36 703


Presseveteranene i Møre og Romsdal:

Leder: Solfrid Vartdal, Tel: 970 53 286, - 

solfrid.vartdal@mimer.no

Nestleder/sekretær: Gunhild Sætre,

Kasserer: Jan Ove Steffensen, -928 23 400

Styremedlem: Petter Sandvik,   


Presseveteranene i Telemark

Leder: Per Solli, 913 12 584 E-post: pesoll2@online.no


Presseveteranene i Trøndelag:

Leder:Ada Schwabe Einarsen, 928 66 878 E-post: aschwabe@online.no


Presseveteranene i Vestfold: 

Leder: Randi Johnsen, 413 24 924 E-post: randi@rjohnsen.net Sekretær: Janke Mürer, 900 43 751 E-post: jankem@online.no

Følg oss på Facebook: Presseveteranene i Vestfold


Presseveteranene i Østfold:

Leder: Grete Ruud; grete.ruud@outlook.com,

tel; 90548982

 Sekretær: Lars-Erik Pettersen, 901 22 168, E-post: larpett@online.no


PPP: uformell sammenslutning i Bodø:

Kontaktperson: Anne M Grenersen. Telf. 48050015

E-post: annemgrenersen@gmail.com

Presseveteranene i Bodø er ikke organisert med en formell klubb, men møtes jevnlig