Arkiv

Fin start i Møre og Romsdal

Økt aktivitet og flere medlemmer.


Det er noe av målsettingen til Seniorpresseklubben i Møre og Romsdal. Av kjente årsaker har den potensielle medlemsmassen økt kraftig de siste årene.


- Vi registrerer et klart behov både blant eksisterende og nye medlemmer for å komme sammen med gamle kolleger og friske opp igjen vennskap og felles minner. Samtidig vil vi ta opp aktuelle tema, enten med utgangspunkt i krefter fra egen forening eller med kåsører utenfra.


Det sier representanter for det nye styret som tiltrådte fra nyttår. Det består av Karl Johan Vatne (leder), Jan Petter Albertsen (nestleder og sekretær) og Gunnar Lorgen (kasserer).


Fra et medlemstall på knapt 30 ved siste årsskifte, er det nå sendt ut invitasjon til langt flere. Godt over 60 navn står på lista. Alle disse får invitasjon og referat fra møtene. Det har gitt resultater så langt. Rundt 20 deltok på de to første møtene, og 34 stilte på turen til fyr-og opplevelsessenteret på Alnes der også følgesvenner var invitert. (Les gjerne mer om Alnes på alnesfyr.no. )


-Det er nok ikke realistisk at vi får over 60 aktive medlemmer i klubben, slik geografien og reiseavstandene er i fylket, men vi håper at flest mulig vil være sammen med oss, enten på de faste møtene i kafeen på Parken Hotell hver første tirsdag i måneden eller på utflukter vi måtte arrangere, sier sekretær Jan Petter Albertsen som har med medlemslister og innkallinger å gjøre

Riksrøya fra Askim

Etter årsmøtet i Østfolds veteranforening var det medlemsmøte med foredrag av Bjørn Steinar Meyer om hans arbeid med biografien om lærervikaren, journalisten, redaktøren, agitatoren og organisatoren Olga Bjoner (1887-1969) fra Askim, som ble herostratisk berømt som landssvikeren «Riksrøya» for sitt lederskap for Nasjonal Samlings kvinnebevegelse under okkupasjonen av Norge 1940-45.   

Hun ble hatet av nordmenn og mislikt av tyskerne, men før krigen oppnådde hun stjernestatus blant landets bondekvinner for sin utrettelige innsats for å heve standens status og kår. Bjoner startet i 1921 det første bondekvinnelaget, og var leder i bondekvinnebevegelsen fra 1921 til 1940. Da hun forlot bevegelsen, telte den 500 lag og 25.000 medlemmer.

For sitt landssvik ble hun i 1945 arrestert og dømt til seks års fengsel. Hun ble både trakassert og sjikanert, herunder seksuelle overgrep, i fangenskapet, men slapp ut etter tre års soning grunnet alder og sykdom. Hun gjorde nazihilsen da hun etter arrestasjonen ble kjørt gjennom gatene i Moss, men skal på eldre dager ha stilt spørsmål ved sin rolle under krigen.   

Olga Bjoner døde på Askim sykehus 25. juni 1969 og ble begravet i stillhet. 

Bjørn Steinars bok er på 600 sider, og vil snart utkomme på Commentum Forlag AS, Sandnes. 

Medlemsmøtet ble avrundet med en enkel bevertning i avisas kantine.


Velkommen til «ny» start

Så er Presseveteranen over i en ny fase. Papiret er borte. Nå teller bare det digitale. Vi er spent på hvordan dere vil motta det «nye» produktet. Vi vil derfor gjerne høre fra dere. Hva synes dere? Kan vi gjøre ting annerledes? Er det noe dere savner? Hva kan vi gjøre bedre?

Årsaken til at vi måtte si takk og farvel til papirutgaven var et kostnadsspørsmål. Det er ingen hemmelighet at vår økonomi er ikke hva den var. Tilskuddet fra Norsk Redaktørforening holder seg stabilt. Men bidraget fra Norsk Journalistlag er blitt kraftig redusert. Det skyldes foreningens reduserte inntekter som en følge av de mange medlemmer som er sagt opp rundt i mediene, og ikke at NJ har endret syn på verdien av vår virksomhet.

Vi har forsøkt å bedre økonomien ved en liten «tiggerferd» rundt til mediekonsernene og andre som vi føler oss nært knyttet til. Resultatet  av den runden ble svært magert. De har det visst travelt med gigantkutt rundt i konsernene i disse tider.

Men en gledens melding kan vi komme med  I Bodø går det mot dannelsen av en ny klubb. Vi viser til omtale annet sted. Vi håper dette skal være starten på  dannelse av flere regionale klubber. Dette arbeider vi med for tiden.

Så  - velkommen til vårt nye format. Håper du vil trives også med denne versjonen.


Med vennlig hilsen

Øyvin Norborg


Ny bok om  pressehistorie:

FRIFANT OG BUDBRINGER

Journalisten i 100 år

I januar 2017 var det hundre år siden Kristiania Journalistklub startet fagbladet Journalisten. Siden den gang har både Norge og mediene gjennomgått en rivende utvikling, og den virkeligheten som dagens pressefolk møter er tilsynelatende lysår unna den deres kolleger i Kristiania Journalistklub måtte bryne seg på da de tok initiativet til Journalisten.

Likevel viser historien at mange av de utfordringene journalistene opp gjennom tidene har stått overfor har vært grunnleggende like. Det har handlet om kampen for ytringsfrihet, mot tekstreklame, for yrkesmessig status og faglige rettigheter med mer. Og selvsagt: Der flere enn to mennesker samles for å trekke opp retningslinjer for en virksomhet er det alltid fare for uenighet og konflikter. Så vel store som små.

Alt dette – og mye mer – har preget Journalistens hundre år, og i «Frifant og budbringer» gjenfortelles bladets fascinerende historie. Men samtidig som boka skildrer livet i og rundt Journalistens redaksjon, gjenspeiler den også den norske pressens historie. For debattene og konfliktene som har preget spaltene og gitt Journalisten temperatur og farge, har som regel hatt sitt utgangspunkt utenfor bladets fire vegger, i livet i alle de redaksjonene som sammen har formet og preget journalistikkens Norge de siste hundre år.

Boka er utgitt med støtte fra Fritt Ord, Pressens Faglitteraturfond, Fagpressen, Oslo Journalistklubb og Norske Mediehistorisk Forening.

Interesserte kan bestille boka på www.kathrinegeard.com

Forfattere er Kathrine Geard og Leif Gjerstad, som begge har bakgrunn som journalister i fagbladet Journalisten. Kontakt:  Kathrine 90617786, Leif 91324153


Om forfatterne:

Leif Gjerstad (f 1951) er journalist og har jobbet innen dagspresse, nyhetsbyrå og kringkasting, i mediebedrifter som Dagbladet, NTB, NRK og Journalisten. Han har også mange års erfaring som frilanser, og ga i 2016 ut boka «Rockefeller – 30 år».

 

Kathrine Geard (f 1960) er journalist og fotograf med bakgrunn fra dagspresse og fagbladet Journalisten. Hun laget dokumentarfilmen «Veien til Eskilstuna» i 2014, og utga dokumentarboka «Det blir sikkert glede - kamerater i motstandskamp» i 2015.