Ny førsteside


Presseveteranen.no  er organ for Norsk  Presseveteranlag. E-post:   post@presseveteranene.no. Styrets  leder er Tore Sjølie, tlf 916 63 999.

E-post tore-sj@online.no

Org.nr. 998 371 937

Tore Sjølie på talerstolen i Landsmøtesalen

Landsmøtet i Oslo 2023


Presseveteranene i Oslo var vertskap for landsmøtet i Norsk Presseveteranlag som ble arrangert 18.8. - 20.8. med Thon Hotel som base.

Rundt 90 personer var påmeldt – flertallet representerte lagene i Østfold, Vestfold og Oslo. Men det var også representanter fra Telemark, Bergen, Innlandet, Møre og Romsdal og Agder til stede. I sin velkomsttale til landsmøtet ga leder Tore Sjølie også uttrykk for at han håper på mer aktivitet i deler av landet der det er mange presseveteraner, men ingen aktive lokallag. Trøndelag, Rogaland og hele Nord-Norge er fortsatt «kvite felt» på kartet til presseveteranene. Sjølie oppfordra til aktiv rekruttering.

Før selve landsmøteforhandlingene lørdag, ble det holdt et minutts stillhet for å minnes kolleger som har gått bort.

Tradisjonen tro ble landsmøtet unnagjort kjapt og smertefritt. Noen mente at det var ny rekord… Styret hadde ikke fått inn forslag som skulle behandles, men det ble stilt noen spørsmål undervegs. Blant annet fra Svein Ola Hope, Oslo, om bruken av styrehonoraret. Tore Sjølie redegjorde for dette. Det ble også ytra ønske om større aktivitet på organisasjonens hjemmeside.


Årsmelding og regnskap ble enstemmig vedtatt.


Det samme ble valgkomiteens forslag

og styret i Norsk Presseveteranlag ser nå slik ut:

Tore Sjølie, Oslo, leder

Randi Bjørlo, Hordaland, nestleder

Bjørn Davidsen, Agder, sekretær/forretningsfører

Morten Wang, Vestfold, styremedlem

Hilde Hovik, Møre og Romsdal, varamedlem

Eriks Sagflaat, Østfold, varamedlem

Arne Skogseth, Oslo, revisor.

Valgkomiteen består av Wibecke Lie, Einar Aaraas og Arvid Christiansen.


Pressefrihet

Etter at valgene var over, fikk generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen overta podiet i Kirsten Flagstad-salen. Elin holdt et godt og tankevekkende foredrag om pressefrihetens kår. Hun tok også opp forslaget til endring av Offentlighetsloven – et forslag som har møtt massiv motstand.  


Fjeld-Ljom

Trond Degnes hadde fått anledning til å orientere om arbeidet som gjøres på Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros. Der er det satt ned ei prosjektgruppe som jobber med diverse saker, og det kom et forslag fra salen om at Røros er et svært aktuelt sted for et landsmøte i presseveteranlaget.    

 

Fredagskveld på fjorden

Delegatene ankom hovedstaden fredag, og fredag kveld inviterte vertskapet til tur med seilskipet «Christina». På en blikkstille og solfylt Oslofjord, ble det en særdeles trivelig kveld. Skipet ankra opp da det var klart for rekebuffet med forfriskninger, og praten gikk selvsagt livlig. Det hører med til historien at et søsterskip til «Christina» måtte komme til unnsetning med to ekstra kasser hvitvin.  Turen ble en absolutt fulltreffer som arrangørene (og værgudene) skal ha all mulig honnør for.

Museer, media og middag

Etter landsmøteforhandlinger og lunsj lørdag, hadde vertskapet sørget for billetter både til Munch-museet og til det nye Nasjonalmuseet. I tillegg ble det også besøk hos Oslo-redaksjonen til TV2.

Festmiddagen lørdag kveld ble holdt i Kirsten Flagstad-salen, og festen ble ledet av Nils Øy som stødig toastmaster. Her ble det også anledning til en hjertelig hyllest av Trygve Moe som med sine 96 år var landsmøtets eldste deltaker. 

God mat og gode viner kom på bordet, og Marit Aschehoug holdt en fantastisk takk for maten-tale som handlet mindre om mat men mye om det som kan karakterisere som mimring. Dette gjorde Marit på et så heidundrende og festlig vis at lattertårene spratt.

Jan Ø. Helgesen hadde tatt med seg gitaren og underholdt med selvkomponerte viser før festen kunne fortsette ut i de små timer.

 

Vel blåst til Oslo for et prikkfritt arrangement, og neste år skal landsmøtet arrangeres av laget i Hordaland. Håkon Gladtvedt-Prahl forsikret om at planleggingen er godt i gang.

 

Referent: Hilde Hovik

Foto: Erling Omvik

      

 

           

Erling Omvik har gitt oss bildene fra Landsmøtet. Øverst fra venstre fra omvisningen i TV2, bildet til høyre fra rekebufeen og nederst Vestfolds delegasjon.


Trond Degnes

leder i Østfold

Einar Guldvog Staalesen leder i Agder

Randi Johnsen leder  i Vestfold

Hilde Hovik leder i Møre og Romsdal.

Helaftens

Under

Svein Ola Hope er leder i Oslo og Akeshus

Så langt sør man kan ta seg uten båt her i landet, ligger Lindesnes fyrmuseum, landets eldste og eneste bemannede fyrstasjon. Besøket var en av opplevelsene under landsmøtet i helgen 18, - 21. september. Bildet over er Lindesnes Havhotell der landsmøtet ble arrangert.

Lindesnes er en halvøy i Lindenes kommune i Agder, med Norges sørligste punkt på fastlandet. Ytterst ligger Lindesnes fyr. Halvøya danner skillet mellom Skagerrak i øst og Nordsjøen i vest. I 2007 ble halvøya skilt fra fastlandet med Spangereidkanalen.


Under det formelle landsmøtet ble Tore Sjølie gjenvalgt som leder og Bjørn Davidsen som forretningsfører. Nye i styret ble Randi Bjørlo og Morten Wang.

Varamedlem Arvid Christensen ble også gjenvalg mens Hillde Hovik ble ny vara til styret.


De gjenvalgte fra venstre: Tore Sjølie, Bjørn Davidsen og Arvid Christensen.

Særdeles vellykket landsmøte

 

Etter to år med pandemi kunne vi endelig samles til landsmøte igjen. Og for et flott arrangement det ble! Presseveteranene i Agder (PIA) skal ha stor takk for et innholdsrikt landsmøte med utflukter, kulturinnslag og masse god mat.

 

Et hundretalls presseveteraner med eller uten ledsager, satte hverandre i stevne på Lindesnes Havhotell i Spangereid fra fredag 19. til søndag 21. august. Nesten halvparten kom allerede dagen før for å innta et spesielt og annerledes måltid på den undersjøiske restauranten med det passende navnet UNDER. Den andre halvparten fikk en omvisning i restauranten etter møtets slutt søndag.

 

Vertskapet PIA hadde virkelig anstrengt seg for å lage et program som falt i smak. Turen med veteranskøyta Rubb til den gamle uthavnen Svinør ble en opplevelse. Stedet hadde sin storhetstid på 1700 og 1800-tallet og regnes for å være en av de best bevarte og vakreste uthavnene på Sørlandet. De hadde både losstasjon, tollstasjon og skipsverft, men også bedehus og bordell, ifølge historien. I dag er det ingen fastboende på Svinør, men stedet tas godt vare på av feriegjestene som har overtatt de gamle husene.

 

Turen til Lindesnes fyr var også et minne å ta vare på. Men med sol og nesten vindstille vær, fikk man ikke akkurat inntrykk av hvor værhardt det kan være på sydspissen av Norge. Men i finværet var det mange som trosset både stive knær og andre «vondter» for å nyte utsikten fra det gamle fyrtårnet fra 1915. Det første fyrlyset på Lindesnes ble tent allerede i 1656 og var det første i Norge. Fyret er det eneste i landet som fortsatt er betjent. Stedet er fredet som kulturminne og inngår i Kystverksmuseene. Det er også Vest-Agders tusenårssted.

 

Kulturinnslag hører også med i en forening der mottoet er «at gavne og fornøie». Den lokale visesangeren Jan Engervik innledet med visekro på landsmøtehotellet fredag kveld, mens jazz-vokalisten Hilde Hefte og harpisten Johanna Engedal bidro med vakker og annerledes kveldskonsert i Spangereid kirke før festmiddagen lørdag. Hefte er en av landets fineste jazz-vokalister og Engerdal er harpe-solist i Kristiansand symfoniorkester. 

 

Selve årsmøtet ble greit avviklet på et par timer lørdag formiddag. Tre styremedlemmer ble takket av, og tre nye ble ønsket velkommen i landsstyret. Årsberetning og regnskap ble godkjent.

Neste års landsmøte vil bli avholdt i Oslo, der Oslo og Akershus-klubben står som vertskap.

Bildet under viser en del av forsamlingen på Svinør.

 

Tekst og foto: Wibecke Lie

Styremedlemmer i Norsk Presseveteranlag

Randi Bjørlo og Morten Wang er nye styremedlemmer i Norsk Presseveteranlag.

 

Randi Bjørlo er født i Bergen i 1954.

Starter sin yrkeskarriere i Televerket. I 1990 begynte hun i Avisa Nordhordland (Nh) som journalist, siden redaksjonssjef og redaktør. Etterat Nh ble solgt til A-pressen fikk hun både det redaksjonelle og det administrative ansvaret.

Ble pensjonist i 2016, og har siden jobbet freelance som reiseleder for Unik Travel/Norsk Tur.

Bor i Bergen. Enke, tre barn og tre barnebarn. Nå ny nestleder i Norsk Presseveteranlag.


Morten Wang er født 1958.

Bosatt på Nøtterøy. Begynte som journalist i Tønsbergs Blad i 1977. Senere har han  hatt journalist- og redaktørjobber i Dagens Næringsliv, Aftenposten, Sandefjords Blad, NRK Vestfold og en ny runde i Tønsbergs Blad fra 2000 til han gikk av med pensjon 1. februar 2020.

Morten er gift med Elisabeth og har to barn og fire barnebarn.

 

 


Våre lokallagsledere

Protokoll fra landsmøtet 2022

Johanne Kippenbroeck æresmedlem 

Johanne Grieg Kippenbroeck ble på årsmøtet 20. februar 2023 utnevnt som æresmedlem i Presseveteranene i Hordaland. Hun har sittet i landsstyret i fire år og var varamedlem i flere år før det. Hun har også vært leder i Presseveteranene i Hordaland.

 Johanne har en imponerende CV innen journalistikken, fra starten som lærling i Bergens Tidende i 1956. Hun har skrevet flere bøker, og var blant annet medforfatter av boken «Kvinner i ledelse». Hun har også vært foreleser om det samme tema, på Institutt for Journalistikk. 

Johanne sitt engasjement har også medført flere styreverv, og hun har i en årrekke vært jurymedlem både for Narvesenprisen og Årets Avisside. 

Hun ble overrakt blomster og fikk stående applaus fra de fremmøtte på årsmøtet i Bergen.

Invitasjon til NJs pensjonistmedlemmer om å bli med i Presseveteranlaget i Oslo og Akershus

 

Savner du gamle kolleger?  Savner du de gamle historiene om de beste sakene?

Savner du å snakke med noen som skjønner hva du snakker om? De som vet hva et halvflak og en ingress er? De som husker lukten av blysats og som kunne lese satsen speilvendt og opp ned?

 

Da må du melde deg inn i Presseveteranene i Oslo og Akershus.

 

På grunn av forskjellige datasystemer går denne eposten også til de som allerede er medlemmer. Men kanskje du kan verve en?

 

Vi holder møter på Stortorvet Gjæstgiveri og har morsomme og spennende utflukter. I august 2023 skal vi arrangere landsmøte for presseveteraner fra hele landet.

Fra programmet kan vi nevne:

  • 20. april: Årsmøte Stortorvet Gjæstgiveri. Foredrag av Eirik Hoff Lysholm fra DN Tema: færre avisdager priser og nedbemanning.
  • 25. mai: Utflukt til Eidsfoss jernverk, Stopp på Fossesholm på hjemveien. Lunsj på Gamle Eidsfoss kro 
  • 15. juni: Sommeravslutning Revierhavnen kro på Hovedøya. Båt med tilgang også for folk med dårlige bein.  
  • 18.–20. august: Landsmøte i Oslo – Påmeldingsfrist 20. mai
  • 7. september: Medlemsmøte (Gjæstgiveriet) Foredrag: Stig Andersen, om Edvard Munch 
  • 28. september: Utflukt til Olsen Nauen klokkestøperi.
  • 12. oktober: Medlemsmøte (Gjæstgiveriet) Foredrag Kjersti Stavrum Løken
  • 2. november: Medlemsmøte (trolig Deichman) Foredrag av Tom Brenne om norske julehefter. 
  • 22. november: Julemøte Majorstuen seniorarena. Per Edgar Kokkvold

 

Det koster nesten ingenting å være medlem. 300 kroner for 2023 – betales inn til konto nr. Konto 1506 87 93782

Så sender du en mail til presseveteranene@gmail.com med navn, adresse, mobil, epost og hvilken avis eller presseorgan du jobbet i.

 

Nettside:   www.presseveteraner.com

Facebook-gruppe:  https://www.facebook.com/groups/1260720224337175

 

Hilsen

Svein Ola Hope

Styreleder

 

 

 

Håkon Glatved-Prahl leder i Hordaland

Europas største undersjøiske restaurant ligger rett over bukta fra Lindesnes Havhotell som skal huse Presseveteranenes Landsmøte i 2022 helgen 19. - 21. august. Det var 37 som hardde besttemt seg for å nyte det kulinariske glansnummeret kvelden før landsmøtet åpnet.

Vi fikk ikke velge meny selv. Et tjuetalls kokker høster fra havet vi ser rett inn i - og komponerer spennende retter med urter og andre ville vekster fra strandkanten.

 

Her er prisene: Kuvert kr. 2 450,- Juice-pakke kr 850,- eller vinpakke kr. 1 650,- Vi kunne velge viner individuelt  men de fleste synes det var spennnnende å lene seg på kelneren. 

En opplevelse for mange. Bildet under til venstre viser en god rett, bildet til høyre rett ut i havet gjennom en tykk glassplate.

 


Presseveteranene i Oslo

har laget ny nettside


Oslos nye styre har laget ny nettside.

Det er styrets nye sekretær Marit Aschehoug som står for utformingen.

Se her:  www.presseveteraner.com


Ludwig Iversen æresmedlem i Oslo


Klub­bens led­er, El­len Are­fjord sier:

-Vi hadde rett og slett lyst til å gjøre stas på ham, og gi uttrykk for hvor impo­nerte vi er over alt arbei­det han ut­fører, hvor­dan han følger opp, er á jour, og arbeider raskt. I sin høye alder! Rett og slett storartet.
   Nest­leder Terje Helsing­eng fikk idéen med å la VG's avis­tegner Harald Nygård lage et portrett som er alldeles fabelaktig flott. Portrettlikheten er enestående. Dette ER Ludwig. Også (fjær)penn og kamera er med. Et herlig bilde, som man blir i godt humør av å se på!

Janke Mürer æresmedlem i Vestfold

Janke Mürer ble utnevnt til æresmedlem da Presseveteranene i Vestfold feiret sine 25 år.På bildet sammen med lederen Randi Johnsen. Foto: Terje Antonsen.


Les mer om jubileumsfesten i medlemsbrevet fra Vestfold.