Ny førsteside

Presseveteranen.no  er organ for Norsk  Presseveteranlag. E-post:   post@presseveteranene.no. Styrets  leder er Tore Sjølie, tlf 916 63 999.

E-post tore-sj@online.no

Org.nr. 998 371 937

Fylker og kommuner slås sammen –

bør vi gjøre det motsatte? Kjør debatt!

 

Helt siden Seniorklubbene/Presseveteranene ble stiftet har vi hatt problemer med å verve nye medlemmer. Mange forsøk har vært gjort, men uten særlig gjennomslag. I skrivende øyeblikk er vi vel 600 medlemmer fordelt over hele landet. Flest på Østlandet, naturlig nok, færrest i nord og vest.


Det største problemet er selvsagt avstandene. Det sier seg selv at fylkesmessig inndeling av medlemsmassen fungerer svært dårlig. Spørsmålet mitt er derfor: er det mulig å dele medlemmene inn i mindre grupper, uavhengig av kommune- og fylkesgrenser?

Lagene i Vestfold, Østfold og Oslo og Akershus, for eksempel, fungerer greit. Men Oslo og Viken vil i høyeste grad være ugreit! (Bare som et eksempel, neppe aktuelt.)


Agder-laget har også store avstander med tanke møtevirksomheten – fra Flekkefjord til Risør. Vestlandet med unntak av Bergen/Hordaland, eksisterer omtrent ikke. Det samme gjelder Trøndelag og fylkene lenger nord.


Kanskje er det en ide å gjøre de enkelte lagene litt mindre, dele dem opp rent geografisk? At man heller har flere lag, der det er enklere å møtes jevnlig, ikke bare på landsmøtet en gang i året? En annen ide kan være å ha grupper basert på by-tilknytning. De fleste byene av noen størrelse har jo en avis eller to, kanskje et NRK-kontor eller annen medie-virksomhet der det garantert et noen pensjonister. Medlemmer fra for eksempel Stavanger, Trondheim, Bodø og Tromsø har vi etterlyst lenge.


Et annet problem kan være at de fleste store redaksjoner har sine egne pensjonistforeninger, f.eks. NRK, Aftenposten, VG etc., og at medlemmene der ikke er interessert i å være med flere steder. Men da gjelder det for oss å overbevise om at man også kan ha stort utbytte av å treffe pensjonister utenfor sin egen redaksjonelle verden! Møtetid er også noe som kan diskuteres. Noen lag har møter om kvelden, andre formiddag eller ettermiddag. Hva passer det enkelt lag best?


Hører gjerne fra dere om det finnes noen gode ideer der ute.

Send gjerne noen ord til Presseveteranen ved leder Tore Sjølie (tore.sj@online.no) eller meg (wibecke.lie@gmail.com).


KJØR DEBATT!

Wibecke Lie

Takk for et flott landsmøte på Hamar


Presseveteranene i Innlandet sørget for et flott landsmøte på Hamar fra fredag til søndag 23. – 25.august. Det formelle landsmøtet ble avviklet på en times tid, mens de sosiale arrangementene fylte to dager til ende. Lars Strand som har vært forretningsfører i 8 år gikk av og ble erstattet av Bjørn Davidsen. Tore Sjølie, leder, Wibecke Lie, nestleder og Johanne Kippenbroeck, styremedlem ble gjenvalgt.  Det samme ble varamedlem Borge Otterlei mens Arvid Christensen fra Vestfold ble nytt varamedlem.


Landsmøtet 2019 : Et innblikk i barnebarnas fremtid

 

Innovasjon og nyskapning, lokalmat (og drikke), gründervirksomhet og oksesæd, alt iblandet sosialt samvær og en stor porsjon entusiasme, kan stå som stikkord for årets landsmøte på Hamar, i regi av lokallaget Innlandet.

Og om noen av deltakerne hadde en oppfatning av at Hamar-regionen var en traust og sidrompa del av Norge, ble de trolig grundig omvendt etter en flott helg i vakker natur og vakkert vær ved Mjøsas bredder.


Presseveteraner med og uten ledsagere, ca. 85 i tallet, hadde satt hverandre i stevne til landsmøte «med nogo attåt» fra 23. – 25. august. Her ble det verken fokusert på stupetårn eller kirkeruiner, men satset på et innblikk i våre barnebarns fremtid! Om vi ble så mye klokere etter besøket på Midtbyen Park, skal være usagt, men den elektroniske fremtiden for våre barnebarn er klart en helt annen enn den fremtiden vi for lengst har bak oss.


Hos gründerne på Park fikk vi en spennende omvisning i en virtuell verden vi kjente lite til på forhånd, og at unge mennesker med tilknytning til Høgskolen der er norgesledende på utvikling av elektroniske spill, var ukjent for de fleste.


Men det var ikke bare den elektroniske fremtiden som var i fokus på Hamar. Under besøk på gårdene Store Ree og Søndre Elton fikk vi matnyttig informasjon, bokstavelig talt. Bedriften Geno som holder til på Store Ree, er storleverandør av okse- og svinesæd til det internasjonale markedet. En av oksene på Ree er «far» til 300.000 avkom av Norsk rødt fe over hele verden, fikk vi blant annet vite. Den rekorden er det vel ikke mange som slår!


Det unge ekteparet på gården Søndre Elton er storprodusenter av jordbær og bringebær og driver gårdsbutikk og kafe om sommeren. En stor suksess i regionen, der flere bønder har gått sammen om å levere lokale produkter til butikker og hoteller. Her er stikkordet kortreist mat!


Og når vi snakker om kortreist mat, på Atlungstad, der det igjen er lov å produsere akevitt, fikk vi en smak av de deiligste produkter under landsmøtets åpningsmiddag – og selvsagt en smak av den lokalproduserte Atlungstad-akevitten. Underholdningen før middagen var i en klasse for seg, det sørget den eminente historiefortelleren Arve Fossum, leder i Atlungstads venner. 


Landsmøtet ble avsluttet med festmiddag i historiske omgivelse i kommunestyresalen i byens gamle rådhus, nå Festiviteten. Her var det kong Haakon, kronprins Olav, regjeringen og Stortinget hadde møte 9. april 1940, før de hastet videre til Elverum senere samme dag.

Som en ekstra bonus etter landsmøtet fikk noen av deltakerne anledning til en sightseeing i Hamar søndag formiddag i byens to etasjers London-buss, «Olde Liz». Og her fikk vi i hvert fall et glimt av både domkirke-ruiner og stupetårn for dem som ønsket det.


En fin og morsom avslutning på et flott landsmøte!

Årsrapport fra styret for Norsk Presseveteranlag for 2018

 

Presseveteraner og ledsagere – rundt 80 til sammen – var samlet på Thon hotell på Langbryggen i Halden fra fredag 31.8 til søndag 2.9 i 2018. I tillegg til styret i det som nå heter Norsk Presseveteranlag, møtte delegater fra Agder, Hordaland, Innlandet, Vestfold, Oslo/Akershus, Møre og Romsdal og Østfold. Telemark, Trøndelag, Hålogaland og Bodø hadde dessverre ingen representanter på årets landsmøte.

Landsmøtet ble flott arrangert av presseveteranklubben i Østfold. Landsmøtet godkjente forslaget til nye vedtekter. Dermed ble det gamle Samarbeidsutvalget til Norsk Presseveteranlag. Og laget skal ledes av et styre. Følgende styre ble valgt: Tore Sjølie, leder, Wibecke Lie, nestleder, Lars Strand forretningsfører og sekretær, Johanne Kippenbroeck, styremedlem og Borge Otterlei, varamedlem.

Arbeid og møtevirksomhet

Styret har i året hatt 7 møter, ett der man møttes fysisk og resten på telefon.  Vi har fått låne møterom og konferansetelefon av Norsk Journalistlag.

Styret har i løpet av året hatt en rekke kontakter med mulige medlemmer med sikte å reetablere lokale lag i Rogaland og Nord Norge uten av vi kan meddele at dette arbeidet har resultert i konkrete klubber. Arbeidet på dette området bør fortsette. Gledelig er det at klubben i Agder er revitalisert.

Styret har fått inn medlemslister fra de lokale klubbene, og Wibecke Lie har deretter ajourført vårt sentrale medlemssystem. Dette brukes blant annet til å sende ut medlemsbrev.

Oslo-foreningen utreder kjøp av et økonomi- og medlemssystem, og det kan være aktuelt også for det sentrale arbeidet.

Vi har en egen hjemmeside www.presseveteranene.no som vi håper flere vil bruke. Redaktøren trenger både innsendt stoff og innspill. Tore Sjølie har stått for sidene.

Oslo-foreningen har egen hjemmeside https://presseveteraner-oslo.net som styres av Ludwig Iversen. Innlandet har sin egen facebook-side. Vi har ikke fått melding om at andre har slike sider, men får jevnlig kopi av medlemsbrev som den driftige vestfold-klubben sender ut.

Rekruttering

Arbeidet med å rekruttere flere medlemmer må fortsette i samarbeid med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag. Norsk Presseveteranlag er åpent for alle pressefolk fra de fyller 60 år.

Representasjon

Tore Sjølie deltok på Hordalands jubileumsfeiring, Lars Strand har representert oss på møte i Vestfold og Wibecke Lie deltar i Agders møter. Tore er varamedlem til styret i Oslo-foreningen.

Vi har som intensjon å besøke alle de lokale klubbene i løpet av en 2 års periode.

Vi har hatt nær kontakt med klubben i Innlandet under forberedelsene til årsmøtet i august 2019.

Landsmøtet 2020

Styret har invitert de lokale klubbene til å arrangere landsmøtet i 2020, og fått positiv respons fra medlemmer i Møre og Romsdal, Agder og Oslo. Muligheten for å legge landsmøtet 2020 til Loen ble vurdert, men etter en høring besluttet vi oss for å takke nei til prosjektet, mens Agder signaliserte at de ville vente til 2021 og bruke tiden på å vitalisere arbeidet i laget. 

Oslo syntes at 10 år var langt nok mellomrom mellom hver gang de arrangerer landsmøtet og har fått styrets velsignelse på å starte planleggingen. Oslo har allerede booket hotell, laget program og inviterer til et spennende møte i Oslo 28. – 30. august 2020. De vil presentere programmet for «En reise i Norges historie» under årets landsmøte.

Økonomi

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 25.457 kroner, nesten 8000 kroner bedre enn resultatet i 2017. De samlede Inntekter for Norsk Presseveteranlag i fjor var 183.353 kroner, hvilket er lavere enn laget har vært vant til de siste årene. Årsaken er lavere tilskudd fra Norsk Journalistlag – der summen har ligget på 105.000 kroner de tre siste årene - og også at tilskuddet fra Norsk Redaktørforening er redusert, som følge av et lavere antall pensjonerte redaktører. De samlede utgifter er på 157.896 kroner, som da gir overskuddet på vel 25.000 kroner. De største utgiftspostene er landsstevnet med vel 85.000 kroner og tilskudd til lokallagene med 27.000 kroner.

Sluttord

Styret vil takke alle medlemmer for deltakelse og arbeid i året vi nå oppsummerer. En spesiell takke til de mange som har stått for arbeidet i de lokale klubbene. Det er der presseveteraner møtes

 

 

Presseveteranene i Oslo har egen hjemmeside

Trykk her: https://presseveteraner-oslo.net/

Oslo-veteraner i TV2


Presseveteranene i Oslo har vært på besøk hos TV2 i Oslo. Sissel Kruse Larsen, Øyvind Brigg og Kadafi Zaman ga de vel 25 medlemmer i en spennende og interessant opplevelse i TV2’s nye og flotte nyhetsredaksjon.

Stor takk til Sissel som la opp programmet for oss, og som fortalte litt mer om hva TV2 er og driver med i tillegg til nyhetstjenestene.

Bilder: Harry Cleven og Tore Sjølie

Sissel Kruse Larsen orienter om TV2
Nyhetsarbeidet
Nyhetsarbeidet
Kadafi Zaman forteller
På desken
På desken
Øyvind Brigg orienterer om nyhetsdesken
tv2-3
tv2-3
Øyvind Brigg orienterer i nyhetsdesken
Norsk Presseveteranlags styre
Norsk Presseveteranlags styre

Bildet over viser det nye styret i Norsk Presseveteranlag.  Fra venstre: Wibecke Lie, Johanne Kippenbroeck, Borge Otterlei, Tore Sjølie, Arvid Christensen og Bjørn Davidsen. Foto: Svein Sjølie.

Vestfold-klubben hos Lundhs Labrador i Larvik

Et svært vellykket medlemsmøte ble avviklet med et besøk på Lundhs Labrador i Larvik. Det ble nesten ny rekorddeltakelse med  33 veteraner.


Du kan lese mer om møtet ved å trykke på knappen her

Agder  på Universitetet i Kristiansand

2-agder-IMG-0238
agder-IMG-0234

Agder i møte med Beatkunsten

 

Verdens største samling av Beatkunst utenfor USA henger på Universitetet i Agder i Kristiansand. Samlingen er en gave fra doktor Reidar Wennesland som var lege i San Francisco og samlet Beatkunst der på 1960-tallet. Mange av bildene fikk han som oppgjør for legetjenester fra kunstnere som levde hardt og som var konstant blakke. På 1970-tallet donerte dr. Wennesland hele kunstsamlingen til Kristiansand katedralskole og Agder distriktshøgskole (senere UiA) med et uttrykkelig ønske om at samlingen skulle være en del av et levende skolemiljø.

17. oktober fikk medlemmer av PiA oppleve denne spesielle kunsten, guidet av kunsthistoriker Mette-Line Pedersen som forvalter UiAs kunstsamling.

Kulturjournalist Gunvald Opstad, en av våre egne, fortalte om sitt møte med den eksentriske legen, da han besøkte ham i San Fransisco i 1975. Gunvald var i USA i forbindelse med 150-års jubileet for Cleng Peersons start på emigrasjonen fra Norge. Han besøkte utvandrere over hele USA, blant endra den eksentriske dr. Wennesland i Frisco by.

 

Helmaks i Grimstad !

 

Olsenbanden 50 år, det må feires!

Og så dro Agder s veteraner til Grimstad Kulturhus, der vi feiret sammen med Grimstad filmklubb, under ledelse av vår egen Jon Selås, som også er Olsenbande-ekspert og forfatter av jubileumsboka som slippes i månedsskiftet september/oktober.

Kveldens meny: Pølser i lompe, janitsjar, foredrag av forfatteren og – endelig: «Olsenbanden For Full Musikk,» den sjuende av totalt 14 filmer.

Jon fortalte at et nøkternt estimat får det til at Olsenbanden-filmene er sett av i alt 40 millioner i årenes løp. Utrolig populær blant norske kinogjengere og fullstendig slaktet av pressen.

15 heldige PiA-medlemmer var så heldige å få ta del i feiringen 5. september.

-Helmaks!

� 

Ellen Marie Arefjord fortsetter som leder i Oslo

Ludwig Iversen (t.v) og Tryge Moe ledet årsmøtet i Oslo


Se referater fra Oslo her

Svein Sjølie gjenvalgt i Innlandet

Håkon Glatved-Prahl

ny leder i Hordaland


Einar Guldvog Staalesen ny leder i Agder

Erik Sagflaat ny

leder i Østfold

Randi Johnsen fortsetter i Vestfold

Trym takket for maten også i år

Bilder fra landsmøtet på Hamar

Her er et knippe bilder fra kandsmøtet på Hamar, fotografert av Harry Thomas Cleven , Janke Mürer og Wibecke Lie.

Atlungstad_Brenneri
Atlungstad_Brenneri
Fra Atlungstad brennri
Fra Atlungstad brennri
Talende tekst fra Atlungstad Brenneri
Atlungstad_Bremmeri
Atlungstad_Bremmeri
Servering i Atlungstad brenneri
Servering i Atlungstad brenneri
Midtbyen_Park
Midtbyen_Park
Midtbyen_Park
Midtbyen_Park
Midtbyen_Park
Midtbyen_Park
Vi lager spill i Midtbyen_Park
Vi lager spill i Midtbyen_Park
Fra Midtbyen Park
Fra Midtbyen Park
Fra landsmøtet
Fra landsmøtet
Busstur med sightseeing i Hamar
Busstur med sightseeing i Hamar
I 2. etg på busstur
I 2. etg på busstur
NRK_Hedmark_2_sm
NRK_Hedmark_2_sm
Tom Haakenstad fortalte Tore Sjølie om NRK Hamar
NRK_Hedmark er interessant
NRK_Hedmark er interessant
På busstur til Søndre_Elton
På busstur til Søndre_Elton
Søndre Elton serverte også vafler
Søndre Elton serverte også vafler
Søndre_Elton
Søndre_Elton
Søndre_Elton
Søndre_Elton
Magne Bjørnerud ønsker velkommen til Store Ree
Magne Bjørnerud ønsker velkommen til Store Ree
På Store_Ree har vi okser som er far til tusenvis
På Store_Ree har vi okser som er far til tusenvis

Prøv deg fram på sidene våre

Du  kan prøve deg fram på våre nettsider ved å klikke på fanene øverst på siden,På spissen, Adresser, Kalendere etc. og kom rett til de sidene dette stoffet står på. Knappene på disse sidene meket "Tilbake til førstesiden" tar deg akkurat dit den sier. Røde knapper tar deg til en ny side.

Henter du opp et bilde eller fil, der det står et merke med fn fil opp til høyre i bildet, vil du få hele filen opp i fullskjerm om du trykker på dette merket.

Lykke.  Gis oss gjerne tilbakemeldinger.

Presseveteranene i Oslo har egen hjemmeside


Trykk her: https://presseveteraner-oslo.net/